Aanmelden voor de studie- en beroepsvoorlichtingsavond

Deze avonden zijn op:

      - Dinsdag 7 februari 2023. Dit is de voorlichtingsavond over het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en de       
        Uniformberoepen.

      - Dinsdag 14 februari 2023. Dit is de voorlichtingsavond over het Wetenschappelijk Onderwijs (WO).
 

Er zijn per avond drie lesrondes met 15 minuten pauze daartussen:

           - Ronde 1: 19.30 - 20.00 uur

           - Ronde 2: 20.15 - 20.45 uur

           - Ronde 3: 21.00 - 21.30 uur

De inschrijvingsperiode loopt van dinsdag 12 december 2022 t/m donderdag 1 januari 1970 01:00.  

Tijdens het aanmelden selecteer je de voorlichtingen van jouw keuze.
Per avond kun je elke keer 3 voorlichtingen kiezen.

Na 21 januari 2023 sluit de pagina en wordt het rooster gemaakt. Voor aanvang ontvang je jouw persoonlijke rooster met rondetijden. Bij de indeling van het rooster houden wij zoveel mogelijk rekening met de door jouw opgegeven keuzes.

Succes met de voorbereiding!