Aanmelden voor de online studie- en beroepsvoorlichtingsavond

 

Deze avonden zijn op:

      - Dinsdag 1 februari 2022. Dit is de voorlichtingsavond over het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en de       
        Uniformberoepen.

      - Dinsdag 8 februari 2022. Dit is de voorlichtingsavond over het Wetenschappelijk Onderwijs (WO).

 

Er zijn per avond drie lesrondes met 10 minuten pauze daartussen:

           - Ronde 1: 19.00 - 19.30 uur

           - Ronde 2: 19.40 - 20.10 uur

           - Ronde 3: 20.20 - 20.50 uur

 

De inschrijvingsperiode loopt van dinsdag 14 december 2021 t/m dinsdag 18 januari 2022.  

 

Tijdens het aanmelden selecteer je de voorlichtingen van jouw keuze. Per avond kun je elke keer 3 voorlichtingen kiezen.

Na 18 januari 2022 sluit de pagina en wordt het rooster gemaakt. Voor aanvang ontvang je jouw persoonlijke rooster met rondetijden. Bij de indeling van het rooster houden wij zoveel mogelijk rekening met de door jouw opgegeven keuzes.

 

Succes met de voorbereiding!